Open: di-vrij 9-12u en 14-18u, zat 10-12u en 14-17u, 

maandag op afspraak,

gesloten op zon- en feestdagen

Privacybeleid

Kader & Kwast hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in
werking met de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR).
Kader & Kwast heeft de nodige acties ondernomen om aan de nieuwe
wetgeving te voldoen. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.
_________________________________________________________________
PRIVACYBELEID VAN KADER & KWAST


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kader & Kwast
verwerkt van haar klanten en ander geïnteresseerden.
Indien je je persoonsgegevens aan Kader & Kwast verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid
te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen.


1. Verantwoordelijke
Kader & Kwast, Nieuwpoortsesteenweg 210, 8400 Oostende, België,
BE0870.689.717, www.kaderenkwast.be, kaderenkwast@gmail.com.


2.Welke gegevens verwerkt Kader & Kwast en voor welk doel
gegevens: naam en e-mailadres
doel: Kader & Kwast gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail
nieuwsbrief met informatie over promoties, acties, nieuwigheden,
verlofperiode en andere interessante informatie van Kader & Kwast toe te
sturen.
Grondslag voor deze gegevens is de inschrijvingsbrief in de winkel of het
aanmeldingsbutton op onze website www.kaderenkwast.be. Afmelding voor
deze mailings is ten alle tijde mogelijk door ons een mail te sturen met de vraag
u af te melden voor de mailing.


3. Bewaartermijn
Kader & Kwast verwerkt en bewaart je gegevens gedurende het volledige bestaan van Kader & Kwast en tot maximaal 18 maanden na de sluiting van Kader & Kwast.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Kader & Kwast passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
De verwerking van de gegevens gebeurt enkel door de zaakvoerders zelf.


5. Verstrekking aan derden
Kader & Kwast geeft nooit persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens opvraagt.


6. Uitschrijven, vragen en klachten
Als u niet langer e-mails wenst te ontvangen kunt u uitschrijven door ons een mail (kaderenkwast@gmail.com) te sturen met de vraag u af te melden voor de mailing.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Kader & Kwast je gegevens verwerkt, kan je eveneens een mail sturen naar kaderenkwast@gmail.com.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per mail naar ons worden gericht.


7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.